TV& VIDEO

doanh nghiệp singapore

Doanh nghiệp Singapore sẽ khai thác mỏ dầu đầu tiên ở Campuchia

Doanh nghiệp Singapore sẽ khai thác mỏ dầu đầu tiên ở Campuchia

VTV.vn - KrisEnergy sẽ phát triển một giếng dầu thuộc vùng biển Campuchia ngoài khơi Vịnh Thái Lan, với kỳ vọng khai thác 8.000 thùng dầu mỗi ngày vào năm 2020.