TV& VIDEO

dòng vốn ngoại

Dòng vốn ngoại ồ ạt vào thị trường chứng khoán

Dòng vốn ngoại ồ ạt vào thị trường chứng khoán

VTV.vn - Tính chung toàn thị trường, chỉ trong tháng đầu năm lượng tài khoản của các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng 3%, chủ yếu đến từ các nước trong khu vực.