TV& VIDEO

dòng vốn ngoại

Đồng Rupee tăng giá mạnh đe dọa tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

Đồng Rupee tăng giá mạnh đe dọa tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ

VTV.vn - Sự lên giá của đồng nội tệ đang trở thành mối đe dọa cho các mục tiêu tăng trưởng của Ấn Độ.