TV& VIDEO

dự án nghìn tỷ

Phương án xử lý nào cho các dự án nghìn tỷ đang "đắp chiếu"?

Phương án xử lý nào cho các dự án nghìn tỷ đang "đắp chiếu"?

VTV.vn - Tại Kỳ họp Quốc hội thứ 3, lần đầu Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội con số xung quanh 12 dự án nghìn tỷ đang "đắp chiếu" với tổng số nợ phải trả lên tới 55.000 tỷ đồng.