TV& VIDEO

gas

Nổ đường ống dẫn khí gas ở Mexico, hơn 2.000 người sơ tán

Nổ đường ống dẫn khí gas ở Mexico, hơn 2.000 người sơ tán

Một vụ nổ đường ống dẫn khí gas đã xảy ra ở Mexico. Vụ nổ đã tạo ra một hố lửa khổng lồ cháy giữa đường cao tốc.