TV& VIDEO

giá mía nguyên liệu

Giá mía tăng cao, nông dân chưa muốn bán

Giá mía tăng cao, nông dân chưa muốn bán

VTV.vn - Mặc dù giá mía nguyên liệu đang được các nhà máy thu mua ở mức khá cao, song nông dân ở nhiều nơi vẫn chần chừ không muốn bán vì muốn chờ giá tăng hơn nữa.