TV& VIDEO

giả sư

Sư giả “được mùa” hành khất dịp đầu năm

Sư giả “được mùa” hành khất dịp đầu năm

VTV.vn - Lợi dụng tâm lý làm việc thiện để tích đức nhân dịp đầu năm của người dân, một số đối tượng xấu đã giả danh nhà sư đi hành khất ở những nơi thờ tự chùa, đình, chợ...