TV& VIDEO

giải pháp hữu ích

Vĩnh Long công nhận kết quả thử nghiệm bộ thiết bị tiết kiệm xăng

Vĩnh Long công nhận kết quả thử nghiệm bộ thiết bị tiết kiệm xăng

VTV.vn - Bộ thiết bị khi gắn thêm vào xe máy sẽ giúp tiết kiệm 20 - 30% xăng và giảm 12 - 80% lượng khí thải ra môi trường.