TV& VIDEO

giảm biên chế

Hà Nội tiếp tục tinh giản gần 9000 biên chế

Hà Nội tiếp tục tinh giản gần 9000 biên chế

VTV.vn - Hà Nội sẽ giảm hơn 8.700 biên chế do chuyển đơn vị sang tự chủ chi thường xuyên và giảm thêm 225 biên chế hành chính so với năm 2017.