TV& VIDEO

giảm biên chế

Quảng Ninh: Địa phương đầu tiên triển khai hợp nhất các Ban đảng và chính quyền

Quảng Ninh: Địa phương đầu tiên triển khai hợp nhất các Ban đảng và chính quyền

VTV.vn - Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành hợp nhất cơ quan Thanh tra với Kiểm tra, cơ quan Nội vụ với tổ chức ở cấp huyện nhằm tinh gọn bộ máy.