TV& VIDEO

giảm biên chế

Hà Nội đã cắt giảm 59 phòng, ban năm 2016

Hà Nội đã cắt giảm 59 phòng, ban năm 2016

VTV.vn - Cả năm 2016, TP Hà Nội giảm được 59 phòng, ban tại các sở ban ngành, đơn vị hành chính sự nghiệp.