TV& VIDEO

giò chả

Tìm hiểu quy trình sản xuất giò chả sạch theo chuỗi

Tìm hiểu quy trình sản xuất giò chả sạch theo chuỗi

VTV.vn - Để sản xuất giò chả sạch, cơ sở sản xuất phải đảm bảo miếng thịt khi vào chế biến không còn tồn dư chất cấm cũng như công đoạn chế biến phải đạt tiêu chuẩn.