TV& VIDEO

hành nghề mại dâm

Người hành nghề mại dâm phải đối mặt với những nguy cơ gì?

Người hành nghề mại dâm phải đối mặt với những nguy cơ gì?

VTV.vn - Dễ mắc bệnh truyền nhiễm, bạo lực tình dục, bạo lực tinh thần, bị cộng đồng kỳ thị... là những nguy cơ mà người hành nghề mại dâm phải đối mặt.