Hầu đồng

Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu - Hà Nội 2017

Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu - Hà Nội 2017

VTV.vn - Liên hoan văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu - Hà Nội 2017 đã khai mạc sáng 9/11, tại đền Rừng (quận Long Biên).