hiến pháp mới

Quốc hội Cuba họp phiên bất thường

Quốc hội Cuba họp phiên bất thường

VTV.vn - Ngày 2/6, Quốc hội Cuba đã khai mạc phiên họp bất thường nhằm bắt đầu quá trình đánh giá, thảo luận và thông qua dự thảo Hiến pháp mới.