TV& VIDEO

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương

Mỹ rút lui, Hiệp định TPP vẫn còn sống sót

Mỹ rút lui, Hiệp định TPP vẫn còn sống sót

VTV.vn - Bất chấp sự rút lui đến từ phía Mỹ, với những nỗ lực của 11 thành viên còn lại, trong một nhận định mới được ra, tạp chí Forbes cho biết "TPP vẫn còn sống sót".