TV& VIDEO

hiệp ước hòa bình

Hàn Quốc: Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Hàn Quốc: Triều Tiên muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VTV.vn - Triều Tiên đã thể hiện mong muốn phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên và không nêu ra bất kỳ điều kiện nào.