TV& VIDEO

hòa giải

Nhìn lại những hình ảnh thời sự đáng chú ý của năm 2016

Nhìn lại những hình ảnh thời sự đáng chú ý của năm 2016

VTV.vn - Năm 2016, thế giới đã diễn ra những thay đổi và nhiều sự kiện, vấn đề nổi bật.