học viện quốc phòng

Học viện Quốc phòng cần nâng cao khả năng dự báo chiến lược

Học viện Quốc phòng cần nâng cao khả năng dự báo chiến lược

VTV.vn - Chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho Học viện Quốc phòng là phải chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng dự báo chiến lược.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive