hội bảo vệ người tiêu dùng

Vì sao cà phê bẩn vẫn tồn tại?

Vì sao cà phê bẩn vẫn tồn tại?

VTV.vn - Việc bàng quan trước những sản phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của mình đã vô tình tiếp tay cho cà phê bẩn tồn tại.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive