TV& VIDEO

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ - người tiên phong chống lại "giặc bẩn"

Phụ nữ - người tiên phong chống lại "giặc bẩn"

VTV.vn - Theo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong những bữa ăn của gia đình, phụ nữ chính là người tiên phong đi đầu.