TV& VIDEO

hội nhập

Thực thi chứng nhận xuất xứ khi hội nhập

Thực thi chứng nhận xuất xứ khi hội nhập

VTV.vn - Khi Việt Nam tham gia vào quá trình hội nhập, có rất nhiều các quy tắc xuất xứ đặt ra cho từng ngành hàng cụ thể.