TV& VIDEO

hội nhập

Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế

Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế

VTV.vn - Sáng 20/4, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức hội thảo với chủ đề: "Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế".