TV& VIDEO

hợp tác Mekong

Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản

Hội nghị cấp cao Mekong – Nhật Bản

VTV.vn - Các nhà Lãnh đạo tham dự Hội nghị nhất trí: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - công nghiệp giữa Nhật Bản với các nước Mekong.