TV& VIDEO

hợp tác Mekong

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các nước Mekong xây dựng các tuyến đường mới

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các nước Mekong xây dựng các tuyến đường mới

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ các nước Mekong xây dựng các tuyến đường mới dọc theo các hành lang kinh tế.