khí nhà kính

Sáng chế thùng ủ ga sinh học chống lũ lụt

Sáng chế thùng ủ ga sinh học chống lũ lụt

VTV.vn - Một mẫu thùng ủ ga sinh học tự chế tại Campuchia đã thu hút được 1 triệu USD tiền đầu tư nhằm mở rộng lắp đặt.