TV& VIDEO

lãi suất vay

Ngân hàng tăng lãi suất vay mua nhà

Ngân hàng tăng lãi suất vay mua nhà

VTV.vn - Tại một số ngân hàng, từ đầu năm 2017, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn cao sát mức trần quy định 50%.