lạm dụng

Vật dụng hàng ngày giúp phát hiện trẻ bị lạm dụng

Vật dụng hàng ngày giúp phát hiện trẻ bị lạm dụng

VTV.vn - Những vật dụng bình thường hàng ngày đang được cảnh sát châu Âu (Europol) sử dụng làm đầu mối quan trọng, giúp phát hiện thông tin về trẻ em bị lạm dụng.