lâm nghiệp

Năm 2017 được coi là thành công của ngành lâm nghiệp Việt Nam

Năm 2017 được coi là thành công của ngành lâm nghiệp Việt Nam

VTV.vn - Tính đến năm 2017, độ che phủ rừng cả nước ước đạt 41,45%, trong năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục được thực hiện có hiệu quả.