TV& VIDEO

lộ trình

Lộ trình chặng 9 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

Lộ trình chặng 9 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017

VTV.vn - Sáng ngày 11/9, chặng 9 giải xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2017 sẽ diễn ra với lộ trình Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Bình Định) có độ dài 170 km.