lời hứa

“Lời hứa của Bộ trưởng”

“Lời hứa của Bộ trưởng”

 Đây là chủ đề chính của chương trình Sự kiện và Bình luận tuần này của Đài THVN với sự tham dự của Giáo sư Trần Ngọc Đường, Chuyên gia cao cấp của Văn phòng Quốc hội.