TV& VIDEO

Luật trưng cầu ý dân

Luật Trưng cầu ý dân có hiệu lực từ 1/7

Luật Trưng cầu ý dân có hiệu lực từ 1/7

VTV.vn - Luật Trưng cầu ý dân được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày mai (1/7/2016).