TV& VIDEO

lực lượng kiểm ngư

Hướng đến một ngành khai thai thác thủy sản bền vững

Hướng đến một ngành khai thai thác thủy sản bền vững

VTV.vn - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, quyết tâm hướng đến một ngành khai thai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm là nhu cầu tự thân của chính Việt Nam.