TV& VIDEO

lực lượng kiểm ngư

Việt Nam cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Việt Nam cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp

VTV.vn - Việt Nam đang hoàn thiện khung pháp lý thông qua việc đưa nội dung này vào dự thảo Luật Thủy sản sửa đổi.