mắt

Cẩn trọng với bệnh viêm thị thần kinh

Cẩn trọng với bệnh viêm thị thần kinh

VTV.vn - Viêm thị thần kinh là tình trạng viêm mất myelin của thị thần kinh, bệnh thường liên quan tới xơ hóa mảng và viêm tủy thị thần kinh.