TV& VIDEO

Health - Ứng dụng cho phép người dùng đăng ký hiến tạng

Health - Ứng dụng cho phép người dùng đăng ký hiến tạng

VTV.vn - Hãng Apple sẽ cho phép người dùng iPhone đăng ký để trở thành người hiến tạng, mắt, mô dễ dàng hơn với ứng dụng "Health" trên chính chiếc điện thoại thông minh của mình.