TV& VIDEO

mì Quảng

Cao lầu Hội An được công nhận đạt giá trị ẩm thực Châu Á

Cao lầu Hội An được công nhận đạt giá trị ẩm thực Châu Á

UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) cho biết, Tổ chức Kỷ lục châu Á vừa chính thức công nhận Cao lầu Hội An là một trong 10 món ăn đạt giá trị ẩm thực Châu Á.