TV& VIDEO

mở cửa

Ngành công nghiệp ô tô: Giằng co vấn đề mở cửa - bảo hộ

Ngành công nghiệp ô tô: Giằng co vấn đề mở cửa - bảo hộ

VTV.vn - Mở cửa hay bảo hộ ngành công nghiệp ô tô là chủ đề chính được bàn luận trong chương trình Đối thoại chính sách tuần này.