mức thu phí

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục giảm phí BOT

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tiếp tục giảm phí BOT

VTV.vn - Dựa trên kết quả kiểm toán, quyết toán công trình, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giảm phí BOT và không tiến hành rút ngắn thời gian thu phí.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive