TV& VIDEO

mức thu phí

Vietnam Airlines áp dụng mức thu phí phục vụ hành khách theo quy định mới

Vietnam Airlines áp dụng mức thu phí phục vụ hành khách theo quy định mới

VTV.vn - Từ ngày 1/10/2017, Vietnam Airlines sẽ áp dụng mức thu mới đối với phí phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh hành khách, hành lý cho các vé xuất mới và vé đổi.