TV& VIDEO

mức thu phí

TP.HCM chấp thuận đề án tăng mức thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường

TP.HCM chấp thuận đề án tăng mức thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường

VTV.vn - Các đại biểu nhất trí mức thu phí 5.000 đồng/xe ô tô/lượt đã lạc hậu cả về quy định lẫn thực tế và việc tăng giá là cần thiết.