TV& VIDEO

ngân hàng yếu kém

Lần đầu tiên áp dụng biện pháp can thiệp sớm với các ngân hàng yếu kém

Lần đầu tiên áp dụng biện pháp can thiệp sớm với các ngân hàng yếu kém

VTV.vn - Để hạn chế tình trạng ngân hàng yếu kém, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung cơ chế can thiệp sớm vào Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi).