TV& VIDEO

Người nước ngoài mua nhà

Gia tăng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Gia tăng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

VTV.vn - Riêng tại TP.HCM, trong khoảng 6 tháng từ 1/7/2015, hơn 1.000 căn hộ đã được bán cho khách nước ngoài, cao gấp 4 lần số căn hộ bán cho người nước ngoài trong 5 năm trước.