TV& VIDEO

người tự kỷ

Thiếu cơ hội nghề nghiệp cho trẻ tự kỷ

Thiếu cơ hội nghề nghiệp cho trẻ tự kỷ

VTV.vn - Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ tự kỷ rất khó khăn. Với những người tự kỷ trưởng thành, dù có năng lực nhưng việc có được một công việc thích hợp không phải dễ dàng.