TV& VIDEO

nguồn nước ô nhiễm

Việt Nam đứng trước thách thức lớn về ô nhiễm nguồn nước

Việt Nam đứng trước thách thức lớn về ô nhiễm nguồn nước

VTV.vn - Vấn đề ô nhiễm nguồn nước, trong đó có ô nhiễm do nước thải đang là vấn đề thách thức lớn ở nước ta hiện nay.