TV& VIDEO

nguồn nước ô nhiễm

Nước sông nổi bọt trắng không phải do nhà máy thải ra

Nước sông nổi bọt trắng không phải do nhà máy thải ra

VTV.vn - Lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên, Hà Nam khẳng định hiện tượng bọt trắng nổi đầy sông chỉ duy nhất nguồn nước từ sông Nhuệ chứ không do nguồn xả thải của các nhà máy thải ra.