TV& VIDEO

nguồn thu

Hà Nội áp dụng khung giá điều chỉnh viện phí, tăng 20%

Hà Nội áp dụng khung giá điều chỉnh viện phí, tăng 20%

Hà Nội đã chính thức áp dụng khung giá viện phí mới với trên 1.300 dịch vụ y tế và bổ sung thêm 135 dịch vụ kỹ thuật y tế chưa có để cơ quan bảo hiểm quyết toán.