TV& VIDEO

nhãn hiệu hàng hóa

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi khởi nghiệp

VTV.vn - Theo các chuyên gia, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng quan trọng không kém việc phát triển sản phẩm hay kêu gọi vốn đầu tư.