TV& VIDEO

nhiễm độc chì

Số lượng thiên nga giảm đáng báo động tại Anh

Số lượng thiên nga giảm đáng báo động tại Anh

VTV.vn - Mặc dù người dân Anh rất trân trọng thiên nga nhưng số thiên nga năm nay vẫn ít hơn 10 con so với năm 2016.