TV& VIDEO

nợ công

13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 dự báo đạt và vượt kế hoạch

13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 dự báo đạt và vượt kế hoạch

VTV.vn - Hàng loạt các chỉ tiêu thể hiện sự lạc quan là điểm đáng chú ý tại Báo cáo về kinh tế - xã hội của Chính phủ.