nông dân trồng mía

Nông dân Bình Định nhận đường để... trừ nợ tiền mía

Nông dân Bình Định nhận đường để... trừ nợ tiền mía

VTV.vn - Tính từ đầu vụ ép đến khi bị cấm hoạt động, nhà máy đường Bình Định vẫn còn nợ nông dân trồng mía trong và ngoài tỉnh Bình Định hàng chục tỷ đồng.