TV& VIDEO

nông lâm sản

Cảnh giác nạn giả danh cán bộ nhà nước để lừa bán các tài liệu

Cảnh giác nạn giả danh cán bộ nhà nước để lừa bán các tài liệu

VTV.vn - Gần đây, xuất hiện một số đối tượng giả danh cán bộ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Khánh Hòa bán tài liệu liên quan đến an toàn thực phẩm.