TV& VIDEO

nước bị ô nhiễm

Cánh tay robot điều khiển bằng chân

Cánh tay robot điều khiển bằng chân

VTV.vn - Cánh tay máy được điều khiển bằng chân là phát minh mới của các nhà khoa học nhằm hỗ trợ người khuyết tật.