TV& VIDEO

nước sạch sinh hoạt

Xã hội hóa nước sạch cho nông thôn: Còn lắm trắc trở!

Xã hội hóa nước sạch cho nông thôn: Còn lắm trắc trở!

VTV.vn - Khó khăn do thiếu vốn và sự đồng thuận của người dân, nên nhiều dự án xã hội hóa nước sạch đã được TP Hà Nội giao cho DN đến nay vẫn chưa thực hiện được.