TV& VIDEO

pháp lý

Mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp pháp lý phải đảm bảo khả thi

Mở rộng đối tượng hưởng trợ giúp pháp lý phải đảm bảo khả thi

VTV.vn - Trong phiên họp sáng nay (1/6), một số đại biểu đề nghị mở rộng thêm đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý.