TV& VIDEO

phụ nữ độc thân

Chiếc hộp hy vọng của trẻ bị bỏ rơi ở Hàn Quốc

Chiếc hộp hy vọng của trẻ bị bỏ rơi ở Hàn Quốc

VTV.vn-Một chiếc hộp nhỏ có thể cứu sinh mạng của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì nghèo túng, mặc cảm và nhiều nguyên nhân khác nữa, không ít phụ nữ Hàn Quốc đã phải bỏ rơi con mình.