TV& VIDEO

quản lý nợ công

Ba vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ba vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính

VTV.vn - ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa đã chỉ ra 3 vấn đề nổi cộm thuộc trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.