TV& VIDEO

Quảng trường Ngọ Môn

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Huế diễn ra từ ngày 28/4 - 1/5

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế tại Huế diễn ra từ ngày 28/4 - 1/5

VTV.vn - Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2017, từ ngày 28/4 - 1/5 tại Huế sẽ diễn ra Lễ hội khinh khí cầu quốc tế năm 2017.