TV& VIDEO

Quốc đảo sư tử

Singapore hạn chế sự gia tăng xe máy và xe ô tô tư nhân từ 2018

Singapore hạn chế sự gia tăng xe máy và xe ô tô tư nhân từ 2018

VTV.vn - Singapore sẽ hạn chế tỷ lệ tăng trưởng các loại xe cơ giới tư nhân vận hành ở nước này còn 0%.