TV& VIDEO

Quốc gia khởi nghiệp

Trung ương Đoàn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Trung ương Đoàn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

VTV.vn - Trong thời gian qua, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã có những hỗ trợ thiết thực để các đoàn viên trẻ khởi nghiệp.