TV& VIDEO

Quốc gia khởi nghiệp

Rào cản trong thủ tục cấp phép dự án đầu tư cho doanh nghiệp

Rào cản trong thủ tục cấp phép dự án đầu tư cho doanh nghiệp

VTV.vn - Để dự án đầu tư đi vào hoạt động, nhà đầu tư trong và ngoài nước cần phải tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tuy nhiên khâu nay thường gặp nhiều khó khăn