TV& VIDEO

Quốc gia khởi nghiệp

Trung tâm Sáng tạo Nam Phi - Vườn ươm cho các ý tưởng khởi nghiệp

Trung tâm Sáng tạo Nam Phi - Vườn ươm cho các ý tưởng khởi nghiệp

VTV.vn - Trung tâm Sáng tạo Nam Phi được ví như một vườn ươm cho các ý tưởng khởi nghiệp khi cung cấp từ văn phòng, vốn và cả những lời tư vấn.